Neck -Shoulders-Nape Massage (For Begginers)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)
500.000đ
350.000đ

ĐẮP THẢO DƯỢC BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

200.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

1.000.000đ

KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

Miễn phí

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU CỔ VAI GÁY CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN THÂN (NAM)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

800.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

ẤN HUYỆT ĐẦU MẶT, CỔ VAI GÁY, TAY

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

50.000đ

QUY TRÌNH XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)
50.000đ
20.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

GỘI ĐẦU THẢO DƯỢC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

150.000đ

QUY TRÌNH XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)
50.000đ
20.000đ

QUY TRÌNH NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)
50.000đ
20.000đ

THÔNG KINH LẠC BẰNG NHIỆT (HỎA TRỊ LIỆU)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

180.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU KHUÔN NGỰC

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU BỔ SUNG THẬN KHÍ

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

200.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN THÂN CƠ BẢN (NỮ)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

800.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CỔ VAI GÁY CHUYÊN SÂU

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CHUYÊN SÂU

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU LÀM ẤM TỬ CUNG

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN DIỆN

Combo 25 khóa học

Giảng viên: 1

10.980.000đ
6.200.000đ

KHÓA CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

3.350.000đ
2.000.000đ

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

630.000đ
200.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

7.000.000đ
4.000.000đ