HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Đăng ký tham gia

Bao gồm các nội dung đào tạo Từ cơ bản đến chuyên sâu và:

- Massage trị liệu dưỡng phế điều khí.

- Massage trị liệu dưỡng can thải độc.

- Massage trị liệu đa giác quan.

 

Giảng viên

  • Ths. Nguyễn Hải Duy

    Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Đăng ký học

Học phí

19.000.000đ