MASSAGE TRỊ LIỆU DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

Chào mừng bạn đến với khóa học hướng dẫn quy trình Dưỡng phế khí của HaDu Việt Nam!

Nguyễn Thị Hải Duy
0 đánh giá 54 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này giúp học viên 

- Nắm được đầy đủ những kiến thức và kỹ năng về một quy trình Dưỡng phế khí.

- Hiểu được giá trị thiết thực của Dưỡng phế khí.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia qua video hướng dẫn.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm:

  • Kiến thức chuyên môn của quy trình Dưỡng phế khí.
  • Quy trình thực hiện dịch vụ Dưỡng phế khí.
  • Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Dưỡng phế khí.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tác dụng của Dưỡng phế khí
  • Bài 2: Danh mục nguyên liệu, dụng cụ cần chuẩn bị
  • Bài 3: Yêu cầu kĩ thuật
  • Bài 4: Các huyệt sử dụng trong bài
  • Bước 1: Hướng dẫn khách hàng nằm úp: 25 phút
  • Bước 2: Hướng dẫn khách hàng nằm ngửa: 25 phút
  • Video hướng dẫn thực hành

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Hải Duy
231 học viên 29 khóa học

- Nhà sáng lập thương hiệu Hadu Việt Nam

- Thạc sĩ sinh học - Chuyên ngành sinh lý người - Đại học sư phạm Hà Nội I

- Chuyên gia đào tạo Massage trị liệu

- Chuyên gia tư vấn xây dựng mô hình spa chăm sóc sức khỏe

 

Khóa học liên quan

MASSAGE TRỊ LIỆU VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 29 học viên
1.000.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 51 học viên
500.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU KHUÔN NGỰC
Nguyễn Thị Hải Duy
(1) 54 học viên
500.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU BỔ SUNG THẬN KHÍ
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 59 học viên
500.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU CỔ VAI GÁY CHUYÊN SÂU
Nguyễn Thị Hải Duy
(1) 99 học viên
500.000đ

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

500.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 7 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC