Ths. Nguyễn Hải Duy

Ths. Nguyễn Hải Duy

Giám đốc chuyên môn
 • 36

  khóa học
 • 4794

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Khóa học của giảng viên Ths. Nguyễn Hải Duy


MASSAGE TRỊ LIỆU - HẬU COVID

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 9 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

4.000.000đ

Chi tiết

ĐỊNH NGHĨA MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 0 bài giảng
 • 1 phút
Khóa học bao gồm: - Khái niệm Massage trị liệu.  

400.000đ

Chi tiết

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 0 bài giảng
 • 26 phút
  - Các thao tác thao tác cơ bản.

400.000đ

1.000.000đ

off 60%

Chi tiết

BÀI THI CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 0 bài giảng
 • 0
BÀI THI CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU

Miễn phí

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 10 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

2.000.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN

 • 0 bài giảng
 • 49 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

Miễn phí

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

 • 0 bài giảng
 • 0
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY (CHUYÊN SÂU)

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 9 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NỮ

 • 0 bài giảng
 • 2 giờ 26 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nữ. - Quy trình chuẩn bị và thực hiện Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nữ. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực…

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NAM

 • 0 bài giảng
 • 2 giờ 15 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nam. - Quy trình chuẩn bị và thực hiện Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nam. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực…

3.000.000đ

Chi tiết

CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO (CHUYÊN SÂU)

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về quy trình Chăm sóc da mặt hoa anh đào. - Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc da mặt hoa anh đào. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác quy trình Chăm sóc da mặt…

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Giảm mỡ bụng hỏa long. Quy trình thực hiện dịch vụ Giảm mỡ bụng hỏa long. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Giảm mỡ bụng hỏa long.

4.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC KHUÔN NGỰC

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của phương pháp Chăm sóc khuôn ngực. Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc khuôn ngực. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Chăm sóc khuôn ngực.

4.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - BỔ SUNG THẬN KHÍ

 • 0 bài giảng
 • 36 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Bổ sung thận khí. Quy trình thực hiện dịch vụ Bổ sung thận khí. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Bổ sung thận khí.

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - LÀM ẤM TỬ CUNG

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn của quy trình Chăm sóc tử cung. - Quy trình thực hiện quy trình Chăm sóc tử cung. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác quy trình Chăm sóc tử cung.

3.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHÂN CHUYÊN SÂU

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về Massage chân chuyên sâu. - Quy trình thực hiện Massage chân chuyên sâu. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage chân.

3.000.000đ

Chi tiết

NECK-SHOULDERS-NAPE MASSAGE THERAPY

 • 0 bài giảng
 • 0
Neck – shoulders – nape pain and numbness is quite common today in modern society. The cause may come from the fact that we have cervical vertebrae injured or maybe we move in a wrong posture or from daily living and labor habits.

1.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Dưỡng phế khí. Quy trình thực hiện dịch vụ Dưỡng phế khí. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Dưỡng phế khí.

4.000.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Giới thiệu công thức tẩy da chết toàn thân của HaDu Việt Nam. Hướng dẫn quy trình tẩy da chết toàn thân.

400.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Dưỡng can thải độc. Quy trình thực hiện dịch vụ Dưỡng can thải độc. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Dưỡng can thải độc.

4.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

 • 0 bài giảng
 • 0
  Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage body. - Quy trình thực hiện Massage body thông kinh lạc dành cho nam. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage body thông kinh lạc dành cho nam.  

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage body. - Quy trình thực hiện Massage body thông kinh lạc dành cho nữ. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage body thông kinh lạc dành cho nữ.

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - LƯNG EO

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của phương pháp Massage trị liệu đau lưng eo. Quy trình thực hiện Massage trị liệu đau lưng eo. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage trị liệu đau lưng eo.

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

GỘI ĐẦU THẢO DƯỢC

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Các bước Gội đầu thảo dược. - Các thao tác thực hiện dịch vụ Gội đầu thảo dược. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác massage cổ vai gáy

1.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC DA MẶT

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Chăm sóc da mặt dưỡng sinh. Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc da mặt dưỡng sinh. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Chăm sóc da mặt dưỡng sinh.  

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Quy trình chăm sóc mẹ bầu. - Các vấn đề cần lưu ý trong quy trình chăm sóc mẹ bầu.

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về Massage chân thông kinh lạc. - Quy trình thực hiện Massage chân thông kinh lạc. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage chân thông kinh lạc.

2.000.000đ

2.150.000đ

off 7%

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học mang đến cho học viên các kiến thức: - Các thao tác Hướng dẫn Ấn huyệt - Nhân viên văn phòng. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Hướng dẫn Ấn huyệt - Nhân viên văn phòng.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CỔ VAI GÁY TẠI NHÀ

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học mang đến cho học viên các kiến thức:  - Các huyệt sử dụng trong quá trình thao tác dịch vụ Ấn huyệt dưỡng sinh. - Các thao tác Ấn huyệt dưỡng sinh đầu mặt, cổ vai gáy, tay. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện…

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MSTL CHUYÊN SÂU

 • 0 bài giảng
 • 0
- Hướng dẫn sử dụng bộ Massage trị liệu chuyên sâu Khang Kiện Xuân - Hướng dẫn sử dụng thảo dược bổ sung năng lượng - Hướng dẫn thao tác điều khí

Miễn phí

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

 • 0 bài giảng
 • 0
Sử dụng Thảo dược bổ sung năng lượng như thế nào thì hiệu quả?

1.000.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN GIÁC HƠI TRỊ LIỆU

 • 0 bài giảng
 • 0
Giác hơi là một dịch vụ bổ trợ rất tốt cho sức khỏe. Việc giác hơi từng vùng khác nhau sẽ mang lại các hiệu quả khác nhau. Trong bài học này, hãy cùng tìm hiểu các bài giác hơi tại các vùng: Vùng vai gáy Bổ thận Giải cảm…

1.000.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Hướng dẫn quy trình Xông đá muối hồng ngoại. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Xông đá muối hồng ngoại.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức: Quy trình Ngâm chân thảo dược Những vấn đề cần lưu ý khi .

400.000đ

Chi tiết

XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học sẽ mang đến học viên: Quy trình thực hiện Xông thảo dược và Ngâm tắm thuốc Dao đỏ. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện quy trình Xông thảo dược và Ngâm tắm thuốc Dao đỏ.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỎA TRỊ LIỆU

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm:  - Kiến thức chuyên môn của phương pháp Hỏa trị liệu. - Quy trình thực hiện thao tác Hỏa trị liệu. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Hỏa trị liệu.

400.000đ

Chi tiết