Ths. Nguyễn Hải Duy

Ths. Nguyễn Hải Duy

Giám đốc chuyên môn
 • 34

  Khóa học
 • 20090

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Khóa học của giảng viên Ths. Nguyễn Hải Duy


QUY TRÌNH DỊCH VỤ 3 BƯỚC

 • 1 Bài giảng
 • 0 phút
                                                                 

400.000đ

2.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - HẬU COVID

 • 74 Bài giảng
 • 1 giờ 9 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

4.000.000đ

20.000.000đ

off 80%

Chi tiết

ĐỊNH NGHĨA MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 2 Bài giảng
 • 1 phút
Khóa học bao gồm: - Khái niệm Massage trị liệu.  

400.000đ

2.000.000đ

off 80%

Chi tiết

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 2 Bài giảng
 • 26 phút
  - Các thao tác thao tác cơ bản.

400.000đ

2.000.000đ

off 80%

Chi tiết

BÀI THI CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU

 • 2 Bài giảng
 • 0
BÀI THI CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU

Miễn phí

Chi tiết

HƯỚNG DẪN BẤM HUYỆT PHỤC HỒI SAU TAI BIẾN

 • 24 Bài giảng
 • 49 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

Miễn phí

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

 • 7 Bài giảng
 • 1 giờ 20 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY (CHUYÊN SÂU)

 • 22 Bài giảng
 • 1 giờ 9 phút
(Nghe audio sách nói)   Khóa học được chia làm nhiều chương, mỗi chương được cấu trúc theo 4 phần như sau: Phần 1: Video hướng dẫn chi tiết. Các video được quay cận cảnh, chất lượng cao, giải thích tỉ mỉ và có chú thích rõ ràng ở các điểm quan…

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NỮ

 • 33 Bài giảng
 • 2 giờ 26 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nữ. - Quy trình chuẩn bị và thực hiện Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nữ. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực…

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NAM

 • 31 Bài giảng
 • 2 giờ 15 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nam. - Quy trình chuẩn bị và thực hiện Massage trị liệu toàn thân chuyên sâu dành cho nam. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực…

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO (CHUYÊN SÂU)

 • 10 Bài giảng
 • 1 giờ 35 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về quy trình Chăm sóc da mặt hoa anh đào. - Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc da mặt hoa anh đào. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác quy trình Chăm sóc da mặt…

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

 • 9 Bài giảng
 • 41 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Giảm mỡ bụng hỏa long. Quy trình thực hiện dịch vụ Giảm mỡ bụng hỏa long. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Giảm mỡ bụng hỏa long.

4.000.000đ

20.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC KHUÔN NGỰC

 • 6 Bài giảng
 • 44 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của phương pháp Chăm sóc khuôn ngực. Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc khuôn ngực. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Chăm sóc khuôn ngực.

4.000.000đ

20.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - BỔ SUNG THẬN KHÍ

 • 26 Bài giảng
 • 36 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Bổ sung thận khí. Quy trình thực hiện dịch vụ Bổ sung thận khí. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Bổ sung thận khí.

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHÂN CHUYÊN SÂU

 • 7 Bài giảng
 • 1 giờ
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về Massage chân chuyên sâu. - Quy trình thực hiện Massage chân chuyên sâu. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage chân.

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - LÀM ẤM TỬ CUNG

 • 7 Bài giảng
 • 30 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn của quy trình Chăm sóc tử cung. - Quy trình thực hiện quy trình Chăm sóc tử cung. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác quy trình Chăm sóc tử cung.

3.000.000đ

15.000.000đ

off 80%

Chi tiết

NECK-SHOULDERS-NAPE MASSAGE THERAPY

 • 6 Bài giảng
 • 0
Neck – shoulders – nape pain and numbness is quite common today in modern society. The cause may come from the fact that we have cervical vertebrae injured or maybe we move in a wrong posture or from daily living and labor habits.

1.000.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

 • 7 Bài giảng
 • 34 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Dưỡng phế khí. Quy trình thực hiện dịch vụ Dưỡng phế khí. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Dưỡng phế khí.

4.000.000đ

20.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

 • 7 Bài giảng
 • 32 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Dưỡng can thải độc. Quy trình thực hiện dịch vụ Dưỡng can thải độc. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Dưỡng can thải độc.

4.000.000đ

20.000.000đ

off 80%

Chi tiết

HƯỚNG DẪN TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN

 • 5 Bài giảng
 • 4 phút
Khóa học bao gồm: Giới thiệu công thức tẩy da chết toàn thân của HaDu Việt Nam. Hướng dẫn quy trình tẩy da chết toàn thân.

400.000đ

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

 • 10 Bài giảng
 • 0
  Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage body. - Quy trình thực hiện Massage body thông kinh lạc dành cho nam. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage body thông kinh lạc dành cho nam.  

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

 • 10 Bài giảng
 • 1 giờ 49 phút
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện dịch vụ Massage body. - Quy trình thực hiện Massage body thông kinh lạc dành cho nữ. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage body thông kinh lạc dành cho nữ.

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - LƯNG EO

 • 10 Bài giảng
 • 30 phút
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của phương pháp Massage trị liệu đau lưng eo. Quy trình thực hiện Massage trị liệu đau lưng eo. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage trị liệu đau lưng eo.

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC DA MẶT

 • 10 Bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm: Kiến thức chuyên môn của quy trình Chăm sóc da mặt dưỡng sinh. Quy trình thực hiện dịch vụ Chăm sóc da mặt dưỡng sinh. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Chăm sóc da mặt dưỡng sinh.  

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

 • 10 Bài giảng
 • 48 phút
Khóa học bao gồm: - Quy trình chăm sóc mẹ bầu. - Các vấn đề cần lưu ý trong quy trình chăm sóc mẹ bầu.

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

 • 10 Bài giảng
 • 1 giờ
Khóa học bao gồm: - Kiến thức chuyên môn về Massage chân thông kinh lạc. - Quy trình thực hiện Massage chân thông kinh lạc. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Massage chân thông kinh lạc.

2.000.000đ

10.000.000đ

off 80%

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 • 7 Bài giảng
 • 0
Khóa học mang đến cho học viên các kiến thức: - Các thao tác Hướng dẫn Ấn huyệt - Nhân viên văn phòng. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các thao tác Hướng dẫn Ấn huyệt - Nhân viên văn phòng.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

 • 5 Bài giảng
 • 6 phút
Khóa học bao gồm: Hướng dẫn quy trình Xông đá muối hồng ngoại. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Xông đá muối hồng ngoại.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CỔ VAI GÁY TẠI NHÀ

 • 5 Bài giảng
 • 25 phút
Khóa học mang đến cho học viên các kiến thức:  - Các huyệt sử dụng trong quá trình thao tác dịch vụ Ấn huyệt dưỡng sinh. - Các thao tác Ấn huyệt dưỡng sinh đầu mặt, cổ vai gáy, tay. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện…

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MSTL CHUYÊN SÂU

 • 1 Bài giảng
 • 16 phút
- Hướng dẫn sử dụng bộ Massage trị liệu chuyên sâu Khang Kiện Xuân - Hướng dẫn sử dụng thảo dược bổ sung năng lượng - Hướng dẫn thao tác điều khí

Miễn phí

Chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

 • 3 Bài giảng
 • 11 phút
Sử dụng Thảo dược bổ sung năng lượng như thế nào thì hiệu quả?

1.000.000đ

5.000.000đ

off 80%

Chi tiết

XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

 • 9 Bài giảng
 • 7 phút
Khóa học sẽ mang đến học viên: Quy trình thực hiện Xông thảo dược và Ngâm tắm thuốc Dao đỏ. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện quy trình Xông thảo dược và Ngâm tắm thuốc Dao đỏ.

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

 • 5 Bài giảng
 • 22 phút
Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức: Quy trình Ngâm chân thảo dược Những vấn đề cần lưu ý khi .

400.000đ

Chi tiết

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỎA TRỊ LIỆU

 • 7 Bài giảng
 • 50 phút
Khóa học bao gồm:  - Kiến thức chuyên môn của phương pháp Hỏa trị liệu. - Quy trình thực hiện thao tác Hỏa trị liệu. - Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Hỏa trị liệu.

400.000đ

Chi tiết

CÔNG TY TNHH HADU VIỆT NAM

MST: 5200834241

Ngày cấp phép lần đầu: 21/12/2015 (Thay đổi đăng ký lần thứ 3 ngày 03/06/2022)

Địa chỉ: BT3/16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466599377