ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT MASSAGE TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

Miễn phí

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(19)

Miễn phí

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)

Miễn phí

LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY HÀNG NGÀY - PHẦN 1

Bs. Trần Cao Trung Hiếu

(4)

Miễn phí

LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY HÀNG NGÀY - PHẦN 2

Bs. Trần Cao Trung Hiếu

(4)

Miễn phí

MASSAGE TRỊ LIỆU - VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(3)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)
2.000.000đ
1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NỮ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

1.500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NAM

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

1.500.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC KHUÔN NGỰC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - BỔ SUNG THẬN KHÍ (LƯNG EO CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - LÀM ẤM TỬ CUNG

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHÂN CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(3)

1.000.000đ

NECK-SHOULDERS-NAPE MASSAGE THERAPY

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

2.000.000đ
membership

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ
membership

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ

GỘI ĐẦU THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

150.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(15)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(12)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CỔ VAI GÁY TẠI NHÀ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MSTL CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(1)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN GIÁC HƠI TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)

500.000đ

HƯỚNG DẪN XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỎA TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(7)
400.000đ
200.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

5.700.000đ
999.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
1.999.000đ

KHÓA HỌC DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

19.000.000đ
9.999.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ