NECK-SHOULDERS-NAPE MASSAGE THERAPY

Today I will guide you neck – shoulders – nape massage lesson

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
1 đánh giá 10 học viên

Bạn sẽ học được gì

  •  It will helps reduce the pain in your neck, shoulders and nape; circulate vitality;
  • Improve pain-related conditions in head and neck area;
  • Relieve pain in shoulder blade and arm area and even numbness in fingers.

Giới thiệu khóa học

Neck – shoulders – nape pain and numbness is quite common today in modern society.

The cause may come from the fact that we have cervical vertebrae injured or maybe we move in a wrong posture or from daily living and labor habits.

Nội dung khóa học

  • Lesson 1: Effects of neck and neck massage
  • Lesson 2: List of materials and tools that need to be prepared
  • Lesson 3: Technical requirements
  • Step 1: (Done in 40 minutes)
  • Step 2: (Done in 17 minutes)
  • Instruction video

Thông tin giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
1599 học viên 33 khóa học

- 15 năm kinh nghiệm đào tạo nghề Massage trị liệu

 

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần Thị Thu thủy

Cô giảng rất dễ hiểu ạ

1.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC