NECK-SHOULDERS-NAPE MASSAGE THERAPY

Ths. Nguyễn Hải Duy
1 đánh giá 20 học viên

Bạn sẽ học được gì

  •  It will helps reduce the pain in your neck, shoulders and nape; circulate vitality;
  • Improve pain-related conditions in head and neck area;
  • Relieve pain in shoulder blade and arm area and even numbness in fingers.

Giới thiệu khóa học

Neck – shoulders – nape pain and numbness is quite common today in modern society.

The cause may come from the fact that we have cervical vertebrae injured or maybe we move in a wrong posture or from daily living and labor habits.

Nội dung khóa học

  • Lesson 1: Effects of neck and neck massage
  • Lesson 2: List of materials and tools that need to be prepared
  • Lesson 3: Technical requirements
  • Step 1: (Done in 40 minutes)
  • Step 2: (Done in 17 minutes)
  • Instruction video 71:06

Thông tin giảng viên

Ths. Nguyễn Hải Duy
6596 học viên 34 khóa học
- Giám đốc chuyên môn

Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần Thị Thu thủy

Cô giảng rất dễ hiểu ạ

1.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 11 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY TNHH HADU VIỆT NAM

MST: 5200834241

Ngày cấp phép: 21/12/2015

Địa chỉ: BT6/16A1 làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội