HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

Sử dụng Thảo dược bổ sung năng lượng như thế nào thì hiệu quả?

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
3 đánh giá 443 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được hiệu quả của thảo dược bổ sung năng lượng
  • Quy trình đắp thảo dược bổ sung năng lượng điều phế
  • Quy trình đắp thảo dược bổ sung năng lượng dưỡng gan

Giới thiệu khóa học

Sử dụng Thảo dược bổ sung năng lượng như thế nào thì hiệu quả?

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Đắp điều phế
  • Bài 2: Đắp dưỡng gan
  • Bài 3: Video hướng dẫn thực hành

Thông tin giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
2618 học viên 33 khóa học

Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Học viên đánh giá

5
3 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần Thị Thu thủy

Cô giảng rất dễ hiểu ạ

hadu

Cô giáo vừa đẹp vừa giảng bài hay ^^

Võ Minh Trinh

Xiexie cô Duy cút dạy dễ hiểu

Khóa học liên quan

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT MASSAGE TRỊ LIỆU
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(2) 198 học viên
Miễn phí
MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(23) 2161 học viên
Miễn phí
HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(9) 384 học viên
Miễn phí
LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 1
Bs. Trần Cao Trung Hiếu
(4) 253 học viên
Miễn phí
LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 2
Bs. Trần Cao Trung Hiếu
(7) 250 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC