ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT MASSAGE TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)

Miễn phí

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(23)

Miễn phí

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(9)

Miễn phí

LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 1

Bs. Trần Cao Trung Hiếu

(4)

Miễn phí

LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 2

Bs. Trần Cao Trung Hiếu

(7)

Miễn phí

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MSTL CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

Miễn phí

HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(3)

Miễn phí

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ