Neck -Shoulders-Nape Massage (For Begginers)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)
500.000đ
350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU CỔ VAI GÁY CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

350.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN THÂN (NAM)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

800.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

200.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN THÂN CƠ BẢN (NỮ)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

800.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

350.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN DIỆN

Combo 25 khóa học

Giảng viên: 1

10.980.000đ
6.200.000đ

KHÓA CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

3.350.000đ
2.000.000đ

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

630.000đ
200.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

7.000.000đ
4.000.000đ