MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(19)

Miễn phí
membership

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ
membership

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(15)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(12)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

5.700.000đ
999.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
1.999.000đ

KHÓA HỌC DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

19.000.000đ
9.999.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ