MASSAGE TRỊ LIỆU VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU KHUÔN NGỰC

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU BỔ SUNG THẬN KHÍ

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CỔ VAI GÁY CHUYÊN SÂU

Nguyễn Thị Hải Duy

(1)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CHUYÊN SÂU

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU LÀM ẤM TỬ CUNG

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO.

Nguyễn Thị Hải Duy

(0)

500.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN DIỆN

Combo 25 khóa học

Giảng viên: 1

10.980.000đ
6.200.000đ

KHÓA CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

3.350.000đ
2.000.000đ

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

630.000đ
200.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

7.000.000đ
4.000.000đ