LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY HÀNG NGÀY - PHẦN 1

Bs. Trần Cao Trung Hiếu

(4)

Miễn phí

GỘI ĐẦU THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

150.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CỔ VAI GÁY TẠI NHÀ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MSTL CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(1)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÒA KHÍ HUYẾT BẰNG THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN GIÁC HƠI TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)

500.000đ

HƯỚNG DẪN XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỎA TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(7)
400.000đ
200.000đ

Các gói khóa học

KHÓA HỌC CƠ BẢN TỔNG HỢP

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

5.700.000đ
999.000đ

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU TỔNG HỢP

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
1.999.000đ

KHÓA HỌC DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

19.000.000đ
9.999.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ