MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG PHẾ ĐIỀU KHÍ.

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - DƯỠNG CAN THẢI ĐỘC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

2.000.000đ

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ