MASSAGE TRỊ LIỆU - VÙNG ĐẦU (GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(4)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(13)
2.000.000đ
1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NỮ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)
3.000.000đ
1.500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NAM

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)
3.000.000đ
1.500.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC KHUÔN NGỰC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.500.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - BỔ SUNG THẬN KHÍ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - LÀM ẤM TỬ CUNG

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(5)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHÂN CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(3)

1.000.000đ

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ