MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Hải Duy

(14)

3.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NỮ

Ths. Nguyễn Hải Duy

(6)

3.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN (CHUYÊN SÂU) - NAM

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

3.000.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT HOA ANH ĐÀO (CHUYÊN SÂU)

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

3.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - GIẢM MỠ BỤNG HỎA LONG.

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

4.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC KHUÔN NGỰC

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

4.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - BỔ SUNG THẬN KHÍ

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

3.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - LÀM ẤM TỬ CUNG

Ths. Nguyễn Hải Duy

(5)

3.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHÂN CHUYÊN SÂU

Ths. Nguyễn Hải Duy

(2)

3.000.000đ

Các gói khóa học

QUY TRÌNH VẬN HÀNH SPA

Combo 8 khóa học

Giảng viên: 2

8.600.000đ
3.600.000đ

CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU CHÍNH QUY

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 2

27.000.000đ
3.900.000đ

KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP

Combo 17 khóa học

Giảng viên: 4

22.000.000đ
9.900.000đ

KHÓA HỌC NGÀNH MẸ VÀ BÉ

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 2

10.000.000đ
5.000.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 16 khóa học

Giảng viên: 4

33.600.000đ
19.000.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 4

46.600.000đ
29.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

800.000đ
500.000đ