MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

Ths. Nguyễn Hải Duy

(10)
2.150.000đ
2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

Ths. Nguyễn Hải Duy

(10)
2.150.000đ
2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - LƯNG EO

Ths. Nguyễn Hải Duy

(11)
2.150.000đ
2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - CHĂM SÓC DA MẶT

Ths. Nguyễn Hải Duy

(14)
2.150.000đ
2.000.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Hải Duy

(11)
2.150.000đ
2.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Hải Duy

(10)
2.150.000đ
2.000.000đ

Các gói khóa học

QUY TRÌNH VẬN HÀNH SPA

Combo 8 khóa học

Giảng viên: 2

8.600.000đ
3.600.000đ

CHỨNG CHỈ NGHỀ MASSAGE TRỊ LIỆU CHÍNH QUY

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 2

27.000.000đ
3.900.000đ

KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP

Combo 17 khóa học

Giảng viên: 4

22.000.000đ
9.900.000đ

KHÓA HỌC NGÀNH MẸ VÀ BÉ

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 2

10.000.000đ
5.000.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 16 khóa học

Giảng viên: 4

33.600.000đ
19.000.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 4

46.600.000đ
29.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

800.000đ
500.000đ