MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NAM

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU - TOÀN THÂN - NỮ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

1.000.000đ

CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(15)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(12)

1.000.000đ

MASSAGE TRỊ LIỆU CHÂN CƠ BẢN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(11)

500.000đ

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ