GỘI ĐẦU THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(10)

150.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT - CỔ VAI GÁY TẠI NHÀ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN GIÁC HƠI TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(2)

500.000đ

HƯỚNG DẪN XÔNG ĐÁ MUỐI HỒNG NGOẠI

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

XÔNG THẢO DƯỢC+ NGÂM TẮM THUỐC DAO ĐỎ

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỎA TRỊ LIỆU

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(8)
400.000đ
200.000đ

HƯỚNG DẪN TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy

(7)
400.000đ
200.000đ

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ