ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

XÂY DỰNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
10.000.000đ
5.000.000đ

ĐÀO TẠO LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
3.000.000đ
2.000.000đ

English for spa

Minh Tuấn

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
5.000.000đ
4.000.000đ

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ THỰC CHIẾN

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

CEO Nguyễn Bá Ba

(1)
2.000.000đ
1.000.000đ

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO KỸ THUẬT VIÊN

CEO Nguyễn Bá Ba

(0)
1.000.000đ
500.000đ

HỘI NHẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CEO Nguyễn Bá Ba

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Các gói khóa học

HỌC ĐỂ MỞ SPA

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

5.700.000đ
1.999.000đ

HỌC ĐỂ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Combo 15 khóa học

Giảng viên: 2

11.500.000đ
9.999.000đ

HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


19.000.000đ

KHÓA HỌC CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 2

1.230.000đ
499.000đ