Card image cap
Quy định & cam kết trách nhiệm về sử dụng DV MSTL tại nhà

Quy định về sử dụng dịch vụ đối với khách hàng và trách nhiệm, cam kết của KTV & Hadu Việt Nam.

Card image cap
Quyền riêng tư và chính sách bảo mật

Quy định chi tiết về quyền riêng tư và chính sách bảo mật đối với học viên khi tham gia các khóa đào tạo online tại Hadu Việt Nam