Minh Tuấn

Minh Tuấn

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 13

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp - Học viện tài chính

- Chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp, mô hình tài chính dự án

- Chuyên gia quản lý, setup, đào tạo, vận hành dự án

- Chuyên gia định giá tài sản, BĐS, giá trị doanh nghiệp.

 

 

Khóa học của giảng viên Minh Tuấn


Đang cập nhật...