Neck -Shoulders-Nape Massage (For Begginers)

Today I will guide you neck – shoulders – nape massage lesson

Nguyễn Thị Hải Duy
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

  •  It will helps reduce the pain in your neck, shoulders and nape; circulate vitality;
  • Improve pain-related conditions in head and neck area;
  • Relieve pain in shoulder blade and arm area and even numbness in fingers.

Giới thiệu khóa học

Neck – shoulders – nape pain and numbness is quite common today in modern society.

The cause may come from the fact that we have cervical vertebrae injured or maybe we move in a wrong posture or from daily living and labor habits.

Nội dung khóa học

  • Lesson 1: Effects of neck and neck massage
  • Lesson 2: List of materials and tools that need to be prepared
  • Lesson 3: Technical requirements
  • Step 1: (Done in 40 minutes)
  • Step 2: (Done in 17 minutes)
  • Instruction video

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Hải Duy
231 học viên 29 khóa học

- Nhà sáng lập thương hiệu Hadu Việt Nam

- Thạc sĩ sinh học - Chuyên ngành sinh lý người - Đại học sư phạm Hà Nội I

- Chuyên gia đào tạo Massage trị liệu

- Chuyên gia tư vấn xây dựng mô hình spa chăm sóc sức khỏe

 

Khóa học liên quan

MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU CỔ VAI GÁY CƠ BẢN
Nguyễn Thị Hải Duy
(1) 85 học viên
350.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU ĐAU LƯNG EO CƠ BẢN
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 84 học viên
350.000đ
MASSAGE TRỊ LIỆU TOÀN THÂN (NAM)
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 115 học viên
800.000đ
CHĂM SÓC DA MẶT THÔNG KINH LẠC
Nguyễn Thị Hải Duy
(0) 83 học viên
500.000đ
MASSAGE MẸ BẦU CƠ BẢN
Nguyễn Thị Hải Duy
(1) 87 học viên
200.000đ

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

350.000đ 500.000đ -30%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC