Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Trainer NLP thuộc hiệp hội ABNLP Hoa kỳ.

- Master Coach NLP thuộc hiệp hội ABNLP Hoa kỳ.

- Chuyên gia thôi miên thuộc hiệp hội thôi miên.

- Hướng dẫn viên thiền của Học viện thiền khí tâm.

- Huấn luyện viên yoga bằng 200 giờ của học viên yoga Aliiance Mỹ.

- Thuật lãnh đạo thiền ( Học viện lãnh đạo thiền Châu Á).

- Người ban phước ( Học viện one ness Ân Độ) ...

Khóa học của giảng viên Nguyễn Thị Thoa


Đang cập nhật...