ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT MASSAGE TRỊ LIỆU

Slide bài giảng về Lý thuyết Massage trị liệu.

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
0 đánh giá 160 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên nắm được rõ về lý thuyết nền tảng của ngành Massage trị liệu.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm:

- Khái niệm Massage trị liệu.

- Cơ sở lý luận:

+ Giải phẫu;

+ Y học cổ truyền;

- Quy trình dịch vụ 03 bước.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Định nghĩa Massage trị liệu 1:34
  • Định nghĩa Massage trị liệu
  • Bài 2: Cơ sở lý luận - Giải phẫu và sinh lý người
  • Bài 3: Cơ sở lý luận - Y học cổ truyền
  • Bài 4: Quy trình dịch vụ 03 bước

Thông tin giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
1902 học viên 33 khóa học

Học viên nhận xét như thế nào về Th.sĩ Hải Duy!

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MASSAGE TRỊ LIỆU - CỔ VAI GÁY
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(21) 1423 học viên
Miễn phí
HƯỚNG DẪN ẤN HUYỆT CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(9) 313 học viên
Miễn phí
LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 1
Bs. Trần Cao Trung Hiếu
(4) 139 học viên
Miễn phí
LUYỆN TẬP VÀ CHĂM SÓC ĐÔI TAY - PHẦN 2
Bs. Trần Cao Trung Hiếu
(6) 142 học viên
Miễn phí
KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC
Ths. Nguyễn Thị Hải Duy
(1) 26 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 phút
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC